Algodystrofia, inaczej zespół algodystroficzny (CRPS, complex regional pain syndrome) wynika z zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego na poziomie centralnym lub obwodowym. Algodystrofia, zespół Sudecka, pojawiają się najczęściej po doznanym urazie lub po operacji danej części ciała. Zespół CRPS najczęściej rozwija się w obrębie ręki lub stopy.

Objawy algodystrofii

Wywiad lekarski najczęściej potwierdza wcześniejszy uraz w postaci skręcenia stawu, złamania kości czy zmiażdżenia kończyny. Objawy algodystrofii obejmują triadę:

 1. Zaburzenia czucia
 2. Zaburzenia ruchowe
 3. Zaburzenia czynności układu autonomicznego.

Jakie są objawy?

 • ból kończyny (stopy, ręki) występujący w sposób ciągły,
 • allodynia – odczuwanie bólu w odpowiedzi na lekki dotyk i inne bodźce, które w normalnych warunkach nie wywołują bólu,
 • przeczulica, obniżenie progu odczuwanego bólu,
 • zaburzenia przepływu krwi objawiające się obrzękiem,
 • nadmierna miejscowa potliwość bez względu na temperaturę otoczenia,
 • upośledzenie wzrostu paznokci,
 • utrata owłosienia w miejscu, w którym naturalnie występuje (np. łydki) lub nadmierny przyrost owłosienia,
 • na zdjęciach RTG możliwe widoczne ogniska osteoporozy,
 • upośledzenie funkcji mięśni,
 • postępujący zanik mięśni,
 • ograniczenie ruchomości w stawie.

Algodystrofia typu 1 – odruchowa dystrofia współczulna

Algodystrofia typu 1 występuje także pod nazwą odruchowej dystrofii współczulnej.  Typowe objawy algodystrofii:

 • palący ból,
 • zaburzenia czucia,
 • obrzęk,
 • zmiany troficzne skóry,
 • zmiany kostne.

Przyczyną zmian jest zaburzenie pracy układu autonomicznego, które może wynikać z urazu mechanicznego lub przeprowadzonego zabiegu operacyjnego w danej okolicy.

Algodystrofia typu 2 – kauzalgia

Algodystrofia typu 2 określana jest inaczej mianem kauzalgii. Objawy kauzalgii są takie same jak w algodystrofii współczulnej. W przypadku kauzalgii lekarz jest w stanie zidentyfikować uszkodzenie danego nerwu, które jest odpowiedzialne za wywołanie charakterystycznych objawów.

Algodystrofia – jak długo trwa, przebieg choroby

Faza I: 1-3 miesiące

 • stały palący ból
 • zwiększone napięcie mięśni szkieletowych
 • ograniczenie ruchomości stawów
 • zwiększone owłosienie
 • zaczerwienienie skóry
 • miejscowy wzrost temperatury skóry

Faza II: 3-6 miesiące

 • wzrost intensywności bólu
 • narastający obrzęk
 • utrata owłosienia
 • kruchość paznokci
 • zmiany osteoporotyczne w kościach
 • zanik mięśni
 • sztywność stawów

Faza III:

 • nieustępujący ból
 • nieodwracalne zmiany układzie ruchu
 • przykurcze
 • deformacje kostno-stawowe

Jak rozpoznać zespół Sudecka – jakie badania wykonać?

Badania przydatne w diagnostyce zespołu CRPS:

 • badanie termograficzne – pokazuje rozkład ucieplenia danej okolicy ciała
 • trójfazowa scyntygrafia
 • test oceniający ilość wydzielanego potu w danej okolicy
 • chemiczna próba potliwości skóry – skład potu
 • ilościowa ocena czucia powierzchownego oraz czucia temperatury
 • blokada pni współczulnych w przypadku algodystrofii współczulnej

Leczenie algodystrofii

Dostępne metody leczenia algodystrofii obejmują:

 • fizjoterapia – specjalnie dobrane ćwiczenia nakierowane na desensytyzację (zmniejszczenie pobudliwości układu nerwowego na bodźce) oraz poprawę funkcji zajętej kończyny
 • farmakoterapia – analgetyki opioidowe (morfina, tramadol), analgetyki nieopioidowe (NLPZ), wspomagająco leki antydepresyjne, powierzchowne środki znieczulające (plastry 5% Lipoderm)
 • blokady współczulne
 • sympatektomia – zniszczenie wybranych nerwów współczulnych
 • stymulacja rdzenia kręgowego
 • dooponowe iniekcje do przestrzeni nadtwardówkowej (opioidy, środki znieczulające).

Algodystrofia a operacje

W miarę możliwości powinno się unikać przeprowadzania zabiegów operacyjnych w obrębie kończyny zajętej algodystrofią. Zabieg operacyjny stanowi nowy bodziec urazowy, który może prowadzić do nawrotu algodystrofii.