Więzadło Lisfranca łączy przyśrodkową kość klinowatą i podstawę drugiej kości śródstopia. Część podeszwowa jest znacznie grubsza od części grzbietowej. Więzadło to jest głównym stabilizatorem stawu Lisfranca na poziomie podstawy drugiej kości śródstopia. W razie urazów w obrębie śródstopia, diagnostyka uszkodzeń tego więzadła jest bardzo ważna, gdyż nieprawidłowe rozpoznanie i brak podjęcia leczenia może prowadzić do niestabilności i bólu.