Płaskostopie poprzeczne

Sklepienie poprzeczne środkowej części stopy utworzone jest dzięki orientacji kości klinowatych i kości sześciennej , a w obrębie przodostopia dzięki ułożeniu pięciu kości śródstopia. Kości te układają się w łuk zwrócony wklęsłością ku dołowi. W warunkach odciążenia najwyżej położone są kości II oraz III. Stanowią one część kompleksu szkieletu stopy Dowiedz się więcej…