Trzeszczka dwudzielna może stanowić źródło bólu w okolicy pod stawem palucha. Złamanie trzeszczki może dawać podobne objawy. Przeczytaj, co zrobić aby zdiagnozować przyczynę bólu trzeszczki.

Czym są trzeszczki palucha?

Trzeszczki są dwiema małymi kosteczkami leżącymi u podstawy stawu palucha. Dobry fizjoterapeuta lub lekarz mogą je wyczuć palpacyjnie na podeszwowej stronie stopy. Wyróżnia się dwie trzeszczki: przyśrodkową (piszczelową) i boczną (strzałkową) – nazwy pochodzą od kości podudzia, dzięki czemu unika się nieporozumień związanych z ich położeniem.

Jaką rolę pełnią trzeszczki?

Trzeszczki ułatwiają przetoczenie stopy przez I kość śródstopia, chronią ścięgno mięśnia przyczepiającego się do palucha oraz pełnią nieznaczną rolę amortyzującą.

Trzeszczka dwudzielna – co to jest?

Trzeszczka dwudzielna to trzeszczka, której kształt jest nieco zmieniony. Jest to jakby wrodzona „odmiana trzeszczki”. Trzeszczki dwudzielne często posiadają większe wymiary w stosunku do trzeszczek zbudowanych prawidłowo. Ponadto cechuje je bruzda mogąca sprawiać wrażenie pęknięcia na zdjęciach RTG. Wyróżnia się także trzeszczki wielodzielne, które posiadają liczne bruzdy i mogą być mylone z rozgnieceniem trzeczki czy wieloodłamowym złamaniem trzeszczki.

Złamanie trzeszczki czy trzeszczka dwudzielna – jak rozróżnić?

Aby sprawdzić, co wywołuje ból trzeszczki, należy udać się do ortopedy, który zleci odpowiednie badania obrazowe. Na miejscu w gabinecie może wykonać od razu badanie USG stopy, ale badanie to służy głównie ocenie tkanek miękkich otaczających trzeszczkę. Widoczny jest także obrys trzeszczki.

Aby wykluczyć złamanie trzeszczki, należy wykonać zdjęcie RTG celowane na trzeszczki. Trzeszczki uwidocznione są w dużym powiększeniu, co ułatwia lekarzowi diagnozę. Czasami okazuje się to niewystarczające i koniecznie może się okazać wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej stopy w okolicy trzeszczki. Pomoże to sprecyzować charakter zmian trzeszczki.

Przyczyny złamania trzeszczki

Najczęstszą przyczyną złamania trzeszczki jest uraz – nagłe uderzenie przodem stopy o podłoże lub oparcie stopy przodostopiem z przeprostem palucha. Dochodzi wtedy do uszkodzenia aparatu trzeszczkowo-śródstopnego, w skład którego wchodzą więzadła trzeszczek. Uszkodzeniu zwykle ulega płytka podeszwowa.

Jakie są inne choroby trzeszczek?

Trzeszczka dwudzielna oraz złamanie trzeszczki powinno zostać odróżnione od: jałowej martwicy trzeszczki, guzów w okolicy stopy, zmian zapalnych wynikających z dny moczanowej lub chorób reumatoidalnych, zapalenia trzeszczki, zapalenia kaletki maziowej, głębokiego odcisku pod głową I kości śródstopia.

Objawowa trzeszczka dwudzielna – leczenie

Wykonuje się próby szlifowania trzeszczek lub leczenie nakierowane na inne przyczyny bólu trzeszczki.